jueves, 8 de marzo de 2012

La reforma laboral precaritzarà més la situación de les dones amb contracte parcial

La UGT denuncia que els greus canvis que introdueix la reforma laboral afavoreixen el creixement de les desigualtats per raó de gènere, la discriminació salarial i els problemes de conciliació.

Molts dels efectes de la nova reforma laboral comporten situacions de discriminació directa. Són mesures aparentment neutres, però que poden provocar efectes diferents entre homes i dones. És el cas dels greus canvis en el contracte a temps parcial. La UGT de Catalunya denuncia que el 23,7% del total de dones treballadores, aquelles que tenen un contracte a temps parcial, es veuran abocades a una major precarització en el mercat laboral davant els greus canvis que la reforma estableix per als contractes a temps parcial (legalització de les hores extraordinàries). 

Tanmateix, les noves formes de contracte i bonificacions colpiran especialment als grups més vulnerables i desafavorits en el mercat de treball, on la cara femenina té major presència, augmentant la segmentació ja existent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario