viernes, 8 de septiembre de 2017

Setmana Festa Major de la Mercè: Jornada reduïda


Gràcies a les gestions fetes des de el Sindicat Financer de Catalunya - UGT hem aconseguit, mitjançant petició a la comissió paritària del conveni col.lectiu, que aquest any es modifiqui la setmana d´horari reduït per la festa major de la Mercè. Hem considerat que la lògica s´ha de poder aplicar i fer coincidir la jornada reduïda amb la setmana real de la Festa major.HORARI DE FESTA MAJOR 

Tal com es recull en l´article 27.6 del vigent conveni col·lectiu durant la setmana de festa major de cada localitat la jornada laboral serà de 4 hores.
De 9 a 13h a la xarxa d’oficines i també de les 4 hores als serveis centrals.
Tot el temps que excedeixi d´aquest horari haurà de ser contemplat com a hora extraordinària i haurà de compensar-se econòmicament o amb dies de llicència.
➤Davant la negativa constant de la compensació econòmica de les hores extraordinàries aquesta jornada reduïda es compensa habitualment al BBVA amb dies de llicència.
➤1 hora extra correspon a 1 hora a compensar
➤Cal pactar amb el responsable directe el que es farà a cada centre.
Si no hi ha entesa la jornada que marca el conveni col·lectiu vigent és de 4 hores efectives.


No hay comentarios:

Publicar un comentario