¿Porqué somos de UGT?

¡Junts avancem!

Con este weblog, la Sección Sindical de la UGT en Banco Santander en Catalunya pone en vuestras manos una herramienta de información, mediante la cual aspiramos a haceros partícipes de toda nuestra actividad e ideas. Así mismo esperamos que nos vayáis enviando vuestra opiniones para que entre todos podamos ir mejorando la Sección Sindical.
El blog queda abierto para que cualquiera que lo desee publique comentarios sobre los distintos temas que vayan editándose ("clicaremos" la palabra comentarios que aparece en cada tema). No obstante, quedarán pendientes de ser aprobados por el moderador, quien velará para que ningún comentario contenga insultos ni palabras ofensivas hacia ideas, personas o instituciones. Esperamos vuestras aportaciones y sugerencias, las cuales a buen seguro nos ayudarán a ser mejores.
Para finalizar, en la tabla de la izquierda encontraréis una serie de enlaces con bastante información: Circulares, Acuerdos, Convenio, Revista Diáleg, etc..., que a buen seguro os serán de utilidad.

miércoles, 15 de febrero de 2012

Amb la Reforma Laboral: En dos trimestres et retallen el sou i amb tres t’acomiaden.

La constatació que la Reforma Laboral de 2010 com a model ha fracassat, no és qüestió de
discursos sinó de realitats; després de la Reforma Laboral:
- Han augmentat els acomiadaments per causes objectives; és a dir, les indemnitzacions de 20 dies per any treballat,
- Han augmentat les dades absolutes d’ERO;
- Ha augmentat la contractació temporal a nivells que han deixat la contractació
indefinida en una anècdota.
La conclusió és que la crisi de liquiditat de les empreses i de consum de les famílies, - acompanyada d’aquesta reforma laboral- ens ha portat a un atur del 20% a Catalunya ; és a dir, més de 700.000 persones aturades.
El nou govern del PP, enlloc de fer un canvi de plantejament i buscar altres camins, decideix ensopegar amb la mateixa pedra dels mercats i els especuladors, i aprofundir encara més en abaixar el cost de l’acomiadament i augmentar la imposició empresarial en les relacions laborals quasi fins l’infinit.
En els Acords entre Patronal i Sindicats -primer el català “AIC” i després l’estatal “AENC”- definíem un camí molt clar: la flexibilitat interna negociada i sectorial, que després articulàvem a cada empresa i en cas de desacord proposàvem, el Tribunal Laboral de Catalunya com a instrument ràpid i eficaç per a la solució de conflictes.
Per tant, quan diuen que els sindicats no tenim propostes és mentida. Tenim propostes i les tenim pactades amb la patronal, i són aquestes precisament, les que avancen cap a un model de relacions laborals europeu. I no pas la Reforma Laboral actual que imposen i que va més camí del Marroc que d’Alemanya.
Aquesta Reforma Laboral aposta de manera clara per la generalització de l’acomiadament de 20 dies i situa l’empresari per damunt de tot; aquest té capacitat d’imposar una rebaixa de sou, canvi de condicions de treball o un ERO sense necessitat de negociar, ni necessitat d’autorització laboral. Per tant, treuen a les persones treballadores la capacitat de negociació i  només deixen la possibilitat de la judicialització.
És una Reforma que generarà molts acomiadaments, especialment de la gent amb més antiguitat, i que crearà molta conflictivitat laboral. Per tant més atur i menys competitivitat.
A més, suposarà un desmantellament de l’Estat del Benestar i de la gestió pública; no només perquè els nous INEM’s o SOC’s seran a partir d’ara les ETT’s; sinó també, perquè obre la porta a l’acomiadament de tot el personal laboral de les Administracions Públiques de forma individual o col·lectiva a través d’ERO. A les retallades en Sanitat i Educació caldrà ara sumar-hi milers d’acomiadaments.
La part empresarial i la treballadora mai ha estat equilibrada del tot, però sempre hem tingut instruments de conciliació, convenis sectorials,... que donaven equilibri a alguns elements; amb aquesta reforma l’aposta és clara: l’empresari decidirà unilateralment les relacions laborals.
Podem resumir la Reforma Laboral amb aquesta frase:
En dos trimestres et retallen el sou i amb tres t’acomiaden.
Seguiremos informando.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada